Stortorvet 7 ligger midt i Oslo sentrum og skal nå revitaliseres med mer utadrettet virksomhet. Kvartalet skal rehabiliteres og bygges på, og vil inneholde butikker, servering, kontorer.

Stortorvet 7
32.000m2 - Butikker, servering og kontorer
Stortorvet 7
32.000m2 - Butikker, servering og kontorer

Stortorvet 7 ligger midt i Oslo sentrum og skal nå revitaliseres med mer utadrettet virksomhet. Kvartalet skal rehabiliteres og bygges på, og vil inneholde butikker, servering, kontorer.

Stortorvet 7

32.000m2 - Butikker, servering og kontorer

Totalt ca. 32 000 kvm. Planlagt ferdigstilt i 2023. Lokalene henvender seg til et stort publikum og får høy standard og varierte bruksmuligheter.

LIGNENDE REFERANSEPROSJEKTER