Vår brede erfaring på tvers av våre markedssegmenter kommer våre kunder til gode gjennom innovative og kostnadseffektive løsninger.

Vi har alle automatikkdisipliner i samme organisasjonen, og derfor de beste forutsetninger for å levere et komplett automasjonsanlegg. Dette fremmer kvalitetssikret arbeid, stor fleksibilitet og strømlinjeformet gjennomføring.

Vi kan tilby alt fra rådgivning, bemanning av prosjekter, til ansvar for hele kontrollsystemleveransen fra design til idriftsettelse.

Dette gjør PowerTech Engineering til en unik markedsledende aktør i automasjonsbransjen.

VÅRE TJENESTER
PowerTech Engineering leverer automasjons- og integrasjonstjenester til industri, bygg, olje & gass og marin sektor.
VÅRE TJENESTER
PowerTech Engineering leverer automasjons- og integrasjonstjenester til industri, bygg, olje & gass og marin sektor.

Vår brede erfaring på tvers av våre markedssegmenter kommer våre kunder til gode gjennom innovative og kostnadseffektive løsninger.

Vi har alle automatikkdisipliner i samme organisasjonen, og derfor de beste forutsetninger for å levere et komplett automasjonsanlegg. Dette fremmer kvalitetssikret arbeid, stor fleksibilitet og strømlinjeformet gjennomføring.

Vi kan tilby alt fra rådgivning, bemanning av prosjekter, til ansvar for hele kontrollsystemleveransen fra design til idriftsettelse.

Dette gjør PowerTech Engineering til en unik markedsledende aktør i automasjonsbransjen.

VÅRE TJENESTER

Byggautomasjon

Vi har etablert et landsledende kompetansemiljø innen byggautomasjon med egenutviklede åpne og innovative løsninger basert på helt ny IT-teknologi. Internt har vi alle disiplinene som skal til for å kunne levere sømløse applikasjoner på tvers av de tekniske fagfeltene og et effektivt serviceapparat som ivaretar alle kundens behov og forventninger i driftsfasen.

Våre ansatte har bred bransjeerfaring og meget høy kompetanse på automatikk- og SD-anlegg og bistår gjerne med: energieffektivisering, integrasjon av 3.-part systemer, leveranser av nye prosjekter, modernisering av utdaterte systemer, og service og vedlikehold.

Gjennom de siste års satsing på egen programvareutvikling har bedriften vokst til et solid kompetansehus på BACnet, romkontroll og Sentral Driftskontroll. De første resultatene av denne satsingen er lansert med løsninger som gir brukerne svært enkel og tilgjengelig oversikt og betjening, og samtidig gjør oss effektive. Våre kunder kan glede seg til nye og spennende løsninger og funksjonalitet som vi lanserer i de kommende månedene og årene!

Se relevante prosjekter

Industri

Innen industriell automasjon er vi en av landets teknisk ledende totalautomatikkentreprenører. Som et kundefokusert selskap arbeider vi for å hjelpe våre kunder med å være produktive og konkurransedyktige.

Vi har lang og bred erfaring innenfor industriautomasjon, gjennom våre egenutviklede teknologier og kundetilpassede løsninger hjelper vi våre kunder og partnere å få kontroll på prosessen og optimalisere produksjonen. Vår kompetanse innen automatisering sikrer at våre kunder får nødvendig informasjon fra prosessen både til å ta korrekte beslutninger og å gjennomføre preventive tiltak. En høy grad av automatisering er blitt en ren nødvendighet for eksistens og konkurransekraft.

Våre løsninger er basert på Industri 4.0 og åpne industrielle standarder.

Kvalitetssikret arbeid og stor fleksibilitet i organisasjonen muliggjør strømlinjeforming av ressursbruken i prosjekter og reduksjon i gjennomføringstiden.

Se relevante prosjekter

Sentrale overvåkningssystemer

PowerTech Engineering har spisskompetanse på drifts- og produksjonsstyring. Vi har egen utviklingsavdeling, og vi baserer store deler av vår kjerneløsning på egenutviklet programvare.

I tillegg bruker vi spesielt utvalgt programvare fra markedsledende programvarehus som teknisk passer våre egenutviklede løsninger og vår visjon om åpenhet og tilrettelagt funksjonalitet for effektiv drift/produksjon.

Vi er en totalleverandør av produksjonsstyringssystemer til industrien. Her får vi virkelig utnyttet våre ressursers dype og brede automasjons- og prosesskompetanse til å optimalisere både produksjonskapasiteten og utnyttelsen av den.

Som uavhengig systemintegratør er vi Solution Provider for og har kompetanse på en rekke systemer / fabrikater, slik at vi kan bistå kunder med de systemene de har idag.

 

 • SCADA/SD-anlegg/HMI for effektiv drift og overvåking av alle tekniske systemer i ditt bygg eller av hele produksjonen i din industri.
 • ESS - (Energistyringssystem): EOS (Energioppfølgingssystem) for effektiv energiledelse og analyse av energisparetiltak og Effektstyringssystem for optimalt effektuttak
 • MES (Management Execution System) system for effektiv produksjonsstyring
 • MIS (Management Information System) innhenting av data, metadata og hendelser fra hele driften/produksjonsprosessen. Sammenstilling av alle typer rapporter for automatiske aksjoner, statistikk, analyser og beslutningsgrunnlag.
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness) for oppfølging av produksjonens effektivitet og analyse av tiltak for økt effektivitet.
 • SQL Databasehåndtering og spesialfunksjoner som skal implementeres i ERP/MES//MIS/OEE/SCADA/SD-anlegget, som f.eks batchhåndtering, produksjonsrapporter, resepthåndtering, etc. 
Se relevante prosjekter

Lokale styringer

Vi leverer både komplette styringssystemer og endringer/optimalisering i mange markedssegmenter hvor vi besitter spisskompetanse. Det være seg konvensjonelle PLS-anlegg, motionkontroll med servo eller frekvensomformere, og annet.

Som uavhengig systemintegratør er vi Solution Provider for og har kompetanse på en rekke systemer / fabrikater, slik at vi kan bistå kunder både med de systemene de har idag og prefererte løsninger.

 • PLS og programmering.
 • Operatørstoler med instrumenter.
 • Kontrollstasjoner med instrumenter.
Se relevante prosjekter

Nettverk

Vi har gjennom tunge prosjekter og våre ressursers erfaring, både i bygg, industri og O&G og samferdsel, ervervet solid kompetanse på alle de standardiserte åpne busnettverkene og ethernetprotokollene som anvendes i disse markedene. Dette er kompetanse vi som systemintegratør har svært god nytte av i alle integrasjonsoppgaver.

For å illustrere vår kompetanse på dette området har vi ved flere anledninger selv skrevet kommunikasjons-protokoller i PLS/SCADA pga. manglende støtte eller funksjonalitet. Protokollene er utført med en slik kvalitet at fabrikantene i ettertid har vist interesse for å kjøpe dem av oss.

Vi har også solid erfaring og verdifull kompetanse på datakommunikasjon basert på Ethernet både over fiber og kobber, med avansert bruk av administrérbare lag 2- og lag 3-switcher. Prosjekterfaringen har også gitt oss relasjoner direkte til fabrikantenes utviklings- og produkt-spesialister, som vi regelmessig sparrer med i forbindelse med prosjektrelaterte nettverks- og systemløsninger. Vi anser vår erfaring på dette området å være en verdifull ressurs for byggherren, og vi søker gjennom prosjektene å bidra til optimal utvikling av nettverksløsninger for byggherren. SFP’er i fiberswitcher leveres fortrinnsvis med DDM, som støtter diagnostikk.

Se relevante prosjekter

Tavler

Krafttavler, styretavler og RIO kabinetter.

 

 • Krafttavler/Hovedtavler
 • Styretavler
 • RIO-kabinetter
 • Andre typer skap
Se relevante prosjekter

Feltutstyr og Installasjon

Instrumenter, motorer/servoer, ventiler, kabling og installasjon.

 

 • Alle type instrumenter og sensorer.
 • Motorer, servoer og frekvensomformere.
 • Ventiler og aktuatorer.
 • Kabling og installasjon.
Se relevante prosjekter

Service

PowerTech Engineering har et godt etablert serviceapparat som kan betjene kundene på telefon, online eller på anlegget etter behov. I større prosjekter er ressurser i serviceavdelingen normalt med under gjennomføring /sluttfasen slik at de er godt rustet til å håndtere kundens anlegg under drift.

 

Vi har utviklet et komplett program av servicetjenester for autoasjon som dekker hele ditt behov for vedlikehold, optimalisering, beredskap og akuttservice, eller supporttjenester. Uavhengig av om det dreier seg om bygningstekniske anlegg, prosessanlegg eller produksjon, vil våre tjenester hjelpe deg i hverdagen ved at slitedeler byttes til rett tid, anleggenes oppetid øker ( færre feil), og at driftsstansene blir kortere ved avtalt responstid i beredskap. I tillegg får du en driftspartner som både kjenner deg og dine anlegg, og som du kan stole på.

Våre servicetjenester tilbys i moduler tilpasset dine behov, innen:

 • Tavlekontroll
 • Inspeksjon og sikkerhetskontroll
 • Funksjonskontroll og justering
 • Driftsoptimalisering
 • Beredskap
 • Akuttservice
 • Support
 • Opplæring
 • Driftsstøtte
Se relevante prosjekter

Maritimt

Vi er en av landsdelens mest erfarne totalleverandør innen automasjon. Våre dyktige fagfolkhjelper deg med skreddersydde kontrollsystemer for marine applikasjoner, og sørger for at du får løsninger som fungerer og service når du trenger det.

 

 

Våre ingeniører har blant annet utviklet komplett kontrollsystemer ved flere kabelleggingsfartøy og portable applikasjoner for Drammen Yard/Siem Offshore. Vi har også designet kritiske typegodkjente styresystemer til Fire-Fighting installasjoner for Jason Engineering, både nasjonalt og International.

Vi hjelper våre kunder når de trenger det, med IAS, PMS, PFC, SPM, og øvrige PLC/skjermbaserte kontrollsystemer

Se relevante prosjekter

Offshore

Powertech Engineering leverer ingeniørtjenester og skreddersydde OEM kontrollsystemer for offshore applikasjoner.

Flere av våre ingeniører har blant annet har vært med og utvikle svært avanserte helautomatiske drilling prosessystemer for de tre største drilling utstyrsleverandørene i verden, NOV (National Oilwell Varco), MHWirth (Aker Solutions) og Cameron. Systemene som er utviklet er basert på omgjengelige og kjente plattformer fra blant annet Siemens og Wonderware. Drilling prosessystem er et av de mest kritiske postsystemene under en boreoperasjon.

De viktigste funksjonene til kontrollsystemet er å etablere et hydrostatisk trykk for å hindre formasjonsfluider fra å komme inn i brønnhullet, å holde borkronen kjølig og ren under boring. Borevæskens viskositet er også en essensiell faktor som reguleres etter formasjons endringer under operasjonen. Kontrollsystemet kompenserer for endringene med en mikstur av vann, bergarter i pulverform og kjemikalietilsetninger som mikses sammen i store lagringstanker (PIT’er) før etablering av det hydrostatisk trykk via store mud-pumper.

Slike prosessanlegg er relativt omfattende, og kan bestå av flere titalls mikstur- og lagrings -tanker, tusentalls feltinstrumenter og over 20.000 felt-I/O.

Se relevante prosjekter