Vår brede erfaring på tvers av våre markedssegmenter kommer våre kunder til gode gjennom innovative og kostnadseffektive løsninger.

Vi har alle automatikkdisipliner i samme organisasjonen, og derfor de beste forutsetninger for å levere et komplett automasjonsanlegg. Dette fremmer kvalitetssikret arbeid, stor fleksibilitet og strømlinjeformet gjennomføring.

Vi kan tilby alt fra rådgivning, bemanning av prosjekter, til ansvar for hele kontrollsystemleveransen fra design til idriftsettelse.

Dette gjør PowerTech Engineering til en unik markedsledende aktør i automasjonsbransjen.

VÅRE TJENESTER
PowerTech Engineering leverer automasjons- og integrasjonstjenester til industri, bygg, VA, olje & gass og maritim sektor
VÅRE TJENESTER
PowerTech Engineering leverer automasjons- og integrasjonstjenester til industri, bygg, VA, olje & gass og maritim sektor

Vår brede erfaring på tvers av våre markedssegmenter kommer våre kunder til gode gjennom innovative og kostnadseffektive løsninger.

Vi har alle automatikkdisipliner i samme organisasjonen, og derfor de beste forutsetninger for å levere et komplett automasjonsanlegg. Dette fremmer kvalitetssikret arbeid, stor fleksibilitet og strømlinjeformet gjennomføring.

Vi kan tilby alt fra rådgivning, bemanning av prosjekter, til ansvar for hele kontrollsystemleveransen fra design til idriftsettelse.

Dette gjør PowerTech Engineering til en unik markedsledende aktør i automasjonsbransjen.

VÅRE TJENESTER

Byggautomasjon

Vi har etablert et ledende kompetansemiljø for byggautomasjon med egenutviklede åpne og innovative løsninger basert på helt ny IT-teknologi.

Vi leverer systemer som er helt i framkant av den teknologiske utviklingen, og som enkelt kan realiseres både i nye og i eksisterende bygg.

I samarbeid med partnere har vi alle disiplinene som skal til for å kunne levere integrerte applikasjoner på tvers av de tekniske fagfeltene, og et effektivt serviceapparat som ivaretar alle kundens behov og forventninger.

Våre ansatte har bred bransjeerfaring og meget høy kompetanse på automatikk- og SD-anlegg og skyløsninger og vi bistår gjerne med: komplette systemleveranser, integrasjon av 3.-parts systemer, energieffektivisering, modernisering av utdaterte systemer, service og vedlikehold.

I de siste årene har vi satset på egen programvareutvikling og gjennom dette fokuset har bedriften har vokst til et solid kompetansehus på Sentral driftskontroll, BACnet, romkontroll. De første resultatene av denne satsingen er nå lansert med Norges mest moderne plattform for skybasert byggautomasjon som gir brukerne svært enkel, tilgjengelig og oversiktlig bygningsdrift. Samtidig har plattformen gjort oss betydelig mer effektive under implementering. Alt dette kommer kundene til gode i form av både reduserte investerings- og driftskostnader. Våre kunder kan glede seg til nye og spennende løsninger og funksjonalitet som vil lanseres i de kommende månedene og årene!

Ta kontakt med vår byggautomasjonsavdeling i dag og be om en demo!

Se relevante prosjekter

Industri

Innen industriell automasjon er vi en totalleverandør som gjennom automatisering og digitalisering hjelper industrikunder å bli mer produktive og konkurransedyktige.

Vi har lang og bred erfaring med industriell automasjon og leverer, i samarbeid med utvalgte partnere, komplette kundetilpassede produksjonsløsninger og -linjer som øker produktiviteten og gir full kontroll på prosessen.

I eksisterende prosess- og produksjonsanlegg bistår vi med; automatisering, optimalisering, digitalisering og overvåkning, samt service og vedlikehold.

Vår løsninger for produksjonsstyring og sanntidsrapportering gir produksjonsbedriften verktøy og innsikt for optimalisering av produksjonen og til kontinuerlig å forbedre både effektivitet og kvalitet. Som uavhengig systemintegratør er vi Solution Provider for, og har kompetanse på, en rekke systemer / fabrikater slik at vi kan levere og bistå på kundens valgte plattform / eksisterende anlegg. Kompetansen omfatter også robotisering, vision og maskinsikkerhet.

Våre løsninger er basert på Industri 4.0, støtter åpne industrielle standarder og er fabrikatuavhengige.

Se relevante prosjekter

Sentrale styringssystemer

PowerTech Engineering har spisskompetanse på drifts- og produksjonsstyring. Vi har egen utviklingsavdeling, og vi baserer store deler av vår kjerneløsning på egenutviklet programvare.

I tillegg bruker vi spesielt utvalgt programvare fra markedsledende programvarehus som teknisk passer våre egenutviklede løsninger og vår visjon om skyløsning, åpenhet og tilrettelagt funksjonalitet for effektiv drift/produksjon.

Vi er en totalleverandør av produksjonsstyringssystemer til industrien. Her får vi virkelig utnyttet våre ressursers dype og brede automasjons- og prosesskompetanse til å optimalisere både produksjonskapasiteten og utnyttelsen av den.

Som uavhengig systemintegratør er vi Solution Provider for, og har kompetanse på, en rekke systemer / fabrikater slik at vi kan bistå kunder på de systemene de har i dag.

 

Vi leverer i dag følgende systemtyper / applikasjoner:

 • SCADA/SD-anlegg/HMI for effektiv drift og overvåking av alle tekniske systemer i ditt bygg eller av hele produksjonen i din industribedrift.
 • Energiledelsessystem for administrativ oppfølging og dokumentasjon av energiledelsen.
 • EOS/EnMS (Energioppfølgingssystem) for effektiv energiledelse og analyse av energisparetiltak.
 • Effektstyringssystem for kostnadsoptimalt effektuttak.
 • MES (Management Execution System) system for effektiv produksjonsstyring
 • MIS (Management Information System) Big data innsamling for analyser, rapportering, prediksjoner, statistikk og visualisering både historisk og i sanntid, gir beslutningsgrunnlag for automatisk styring og manuelle beslutninger.
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness) for oppfølging av produksjonens effektivitet og analyse av tiltak for økt effektivitet.
 • SQL applikering: Plattform for integrasjon og motor i øvrige applikasjoner/systemer  
Se relevante prosjekter

Lokale styringer

Vi leverer både komplette styringssystemer og endringer/optimalisering i mange markedssegmenter hvor vi besitter spisskompetanse. Det være seg konvensjonelle styringsanlegg, robotisering, vision, maskinsikkerhet og annet.

 

Som uavhengig systemintegratør er vi Solution Provider for, og har kompetanse på, en rekke systemer / fabrikater slik at vi kan levere og bistå på kundens valgte plattform / eksisterende anlegg.

Se relevante prosjekter

Nettverk

Vi har gjennom tunge prosjekter og våre ressursers erfaring, både i bygg, industri og O&G og samferdsel, ervervet solid kompetanse på alle de standardiserte åpne busnettverkene og ethernetprotokollene som anvendes i disse markedene. Dette er kompetanse vi som systemintegratør har svært god nytte av i alle integrasjonsoppgaver.

For å illustrere vår kompetanse på dette området har vi ved flere anledninger selv skrevet kommunikasjons-protokoller i PLS/SCADA pga. manglende støtte eller funksjonalitet. Protokollene er utført med en slik kvalitet at fabrikantene i ettertid har vist interesse for å kjøpe dem av oss.

Vi har også solid erfaring og verdifull kompetanse på datakommunikasjon basert på Ethernet både over fiber og kobber, med avansert bruk av administrérbare lag 2- og lag 3-switcher. Prosjekterfaringen har også gitt oss relasjoner direkte til fabrikantenes utviklings- og produkt-spesialister, som vi regelmessig sparrer med i forbindelse med prosjektrelaterte nettverks- og systemløsninger. Vi anser vår erfaring på dette området å være en verdifull ressurs for byggherren, og vi søker gjennom prosjektene å bidra til optimal utvikling av nettverksløsninger for byggherren. SFP’er i fiberswitcher leveres fortrinnsvis med DDM, som støtter diagnostikk.

Se relevante prosjekter

Tavler

Vi har eget tavleverksted der vi produserer automasjonsskap og eltavler både til sluttkunder, OEM-kunder og entreprenører.

Kvalitet og brukervennlighet står sentralt i vår tavleproduksjon som omfatter:

 • Automasjonstavler
 • Hovedtavler
 • Underfordelinger
 • Andre typer styreskap og elskap

 

Vi gjør både serieproduksjon og skreddersøm av elektrotavler og automatikkskap etter kundens spesifikasjoner og utstyrskrav for en rekke markeder:

 • Industri
 • Bygg
 • Anlegg
 • Samferdsel
 • VA
 • Maritimt
 • Olje & gass
 • Datahaller
 • Energi

 

Produksjonstegninger og dokumentasjon tegner vi i DAK-verktøyet E3.

Se relevante prosjekter

Feltutstyr og Installasjon

Vi leverer feltutstyr fra en rekke fabrikanter avhengig av prosess- og kundekrav:

 

 • Alle typer instrumenter, givere og sensorer.
 • Motorer, servoer og frekvensomformere.
 • Ventiler og aktuatorer.
 • Montasje og Kabling.
Se relevante prosjekter

Service

PowerTech Engineering har et godt etablert serviceapparat som kan betjene kundene på telefon, online eller på anlegget etter behov. I større prosjekter er ressurser i serviceavdelingen normalt med under gjennomføring /sluttfasen slik at de er godt rustet til å håndtere kundens anlegg under drift.

 

Vi tilbyr et komplett program av service- og vedlikeholdstjenester for automasjon som dekker hele ditt behov for vedlikehold, optimalisering, beredskap og akuttservice, eller supporttjenester. Uavhengig av om det dreier seg om bygningstekniske anlegg, prosessanlegg eller produksjon, vil vårt tjenestetilbud hjelpe deg i hverdagen ved å sikre at:

 • Anleggenes oppetid øker
 • Driftsstansene blir kortere ved avtalt responstid i beredskap
 • Du får support og akuttservice når du trenger det
 • Anleggene virker som de skal
 • Driften og energiforbruket er optimal
 • Slitedeler byttes til rett tid
 • Falske alarmer elimineres

 

I tillegg får du en driftspartner som både kjenner deg og dine anlegg, og som du kan stole på. Våre service- og vedlikeholdstjenester er tilpasset dine behov og tilbys i moduler for:

 • Tavlekontroll
 • Inspeksjon og sikkerhetskontroll
 • Funksjonskontroll og justering
 • Driftsoptimalisering
 • Beredskap
 • Akuttservice
 • Support
 • Opplæring
 • Driftsstøtte
Se relevante prosjekter

Maritimt

Vi er en av landsdelens mest erfarne totalleverandør innen automasjon. Våre dyktige fagfolkhjelper deg med skreddersydde kontrollsystemer for marine applikasjoner, og sørger for at du får løsninger som fungerer og service når du trenger det.

 

 

Våre ingeniører har blant annet utviklet komplett kontrollsystemer ved flere kabelleggingsfartøy og portable applikasjoner for Drammen Yard/Siem Offshore. Vi har også designet kritiske typegodkjente styresystemer til Fire-Fighting installasjoner for Jason Engineering, både nasjonalt og International.

Vi hjelper våre kunder når de trenger det, med IAS, PMS, PFC, SPM, og øvrige PLC/skjermbaserte kontrollsystemer

Se relevante prosjekter

Olje & gass

Powertech Engineering leverer ingeniørtjenester og skreddersydde OEM kontrollsystemer for offshoreapplikasjoner.

Flere av våre ingeniører har blant annet har vært med og utvikle svært avanserte helautomatiske drilling prosessystemer for de tre største drilling utstyrsleverandørene i verden, NOV (National Oilwell Varco), MHWirth (Aker Solutions) og Cameron. Systemene som er utviklet er basert på omgjengelige og kjente plattformer fra blant annet Siemens og Wonderware. Drilling prosessystem er et av de mest kritiske postsystemene under en boreoperasjon.

De viktigste funksjonene til kontrollsystemet er å etablere et hydrostatisk trykk for å hindre formasjonsfluider fra å komme inn i brønnhullet, å holde borkronen kjølig og ren under boring. Borevæskens viskositet er også en essensiell faktor som reguleres etter formasjons endringer under operasjonen. Kontrollsystemet kompenserer for endringene med en mikstur av vann, bergarter i pulverform og kjemikalietilsetninger som mikses sammen i store lagringstanker (PIT’er) før etablering av det hydrostatisk trykk via store mud-pumper.

Slike prosessanlegg er relativt omfattende, og kan bestå av flere titalls mikstur- og lagrings -tanker, tusentalls feltinstrumenter og over 20.000 felt-I/O.

Se relevante prosjekter