Bamas bygg på Tranby i Lier vil ha 22.500 kvadratmeter grunnflate og 32.000 kvadratmeter bruksareal. Bygget skal huse både Bama Industri og Bamas blomstervirksomhet.

BAMA TRANBY
32.000m2 - Fabrikk- og kontorlokaler
BAMA TRANBY
32.000m2 - Fabrikk- og kontorlokaler

Bamas bygg på Tranby i Lier vil ha 22.500 kvadratmeter grunnflate og 32.000 kvadratmeter bruksareal. Bygget skal huse både Bama Industri og Bamas blomstervirksomhet.

BAMA TRANBY

32.000m2 - Fabrikk- og kontorlokaler

Anlegget vil når det står ferdig bestå av fabrikk- og kontorarealer på til sammen 32.000m2 og ivareta råvaremottak, produksjon / pakking og distribusjon av ferskforedlede salater og blomster. Bakgrunnen for å bygge Bama Tranby er behovet for å øke kapasiteten og samlokalisere et antall mindre fabrikker.

Bama Tranby designes for BREEM «Very good» og har høye krav til hygiene, arbeidsmiljø, effektive logistikkløsninger og bærekraft.

LIGNENDE REFERANSEPROSJEKTER