Helse Møre og Romsdal og PowerTech Engineering har signert en avtale verdt 34 millioner kroner, inkludert merverdiavgift, for leveranser til SNR-prosjektet.

Det kommende akuttsykehuset, SNR Hjelset, blir den del av det nye pasienttilbudet for innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal.

 

SNR Hjelset
Kontrakten omfatter leveranse av SD/Automasjon-anlegg.
SNR Hjelset
Kontrakten omfatter leveranse av SD/Automasjon-anlegg.

Helse Møre og Romsdal og PowerTech Engineering har signert en avtale verdt 34 millioner kroner, inkludert merverdiavgift, for leveranser til SNR-prosjektet.

Det kommende akuttsykehuset, SNR Hjelset, blir den del av det nye pasienttilbudet for innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal.

 

SNR Hjelset

Kontrakten omfatter leveranse av SD/Automasjon-anlegg.

Oppdraget består i å detaljprosjektere og levere anlegg for automasjon og sentral driftskontroll på Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). PowerTech Engineering skal bidra med planlegging av systematisk ferdigstillelse i prosjekteringsfasen.

LIGNENDE REFERANSEPROSJEKTER