Byggeperiode:2015-2017 / Entreprenør: AF-Gruppen

ULLERUD HELSEBYGG
Sykehjemsbygg med tilhørende fasiliteter, 12000m2
ULLERUD HELSEBYGG
Sykehjemsbygg med tilhørende fasiliteter, 12000m2

Byggeperiode:2015-2017 / Entreprenør: AF-Gruppen

ULLERUD HELSEBYGG

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende Ullerud Sykehjem i Frogn kommune samt bygging av nye Ullerud Helsebygg med 108 sykehjemsplasser.

Det skal etableres et nytt sentralkjøkken og dagsenter i det eksisterende sykehjemmet. I tillegg skal eksisterende utomhusanlegg oppgraderes og utvides. I alt skal det bygges 11.500 m2 BTA nybygg og rehabiliteres 500 m2 BTA.

LIGNENDE REFERANSEPROSJEKTER