Byggeperiode: mars 2012 til januar 2014.  /  Entreprenør: Strøm Gundersen AS.

PIR 7
Nytt byggetrinn på Union Brygge. totalt 18000m2 med 67 leiligheter, 5000m2 næring og 6000m2 parkering.
PIR 7
Nytt byggetrinn på Union Brygge. totalt 18000m2 med 67 leiligheter, 5000m2 næring og 6000m2 parkering.

Byggeperiode: mars 2012 til januar 2014.  /  Entreprenør: Strøm Gundersen AS.

PIR 7

Selvros skal man som kjent avholde seg fra. Vi overlater derfor til Drammens ordfører Tore Opdal Hansen å beskrive Pir7 slik han gjorde det i forbindelse med utdelingen av Drammen bys Byggeskikkpris til Pir7 i mai 2014:

«Kvartalet Pir7 kompletterer og viderefører de urbane kvalitetene i nye Union Brygge. Blandingen av boliger, kontor og servering er kompleks og god, og skaper liv rundt kvartalet fra morgen til kveld. Bygningskomplekset samspiller godt med stedet. Det gir plass til et eksisterende bygg og danner intime smett og åpninger mot omgivelsene. Dette gir kvalitet til boligene og til byen. Fasadene takler godt de ulike forholdene rundt bygget. De skjermer seg mot trafikken over brua, understreker det urbane strekket langs bygata og reiser seg med mye glass mot vannet. Byggene har en rik variasjon i høyder, fasader og uterom som tar ned dimensjonene i et tett og effektivt bykvartal.»

LIGNENDE REFERANSEPROSJEKTER