Sørumsand Kommune

Blaker Bo og Oppveksenter og Fjuk Omsorgssenter
Blaker Bo og Oppveksenter og Fjuk Omsorgssenter

Sørumsand Kommune

Blaker Bo og Oppveksenter og Fjuk Omsorgssenter

Sørum kommune bygger Blaker bo- og omsorgssenter som erstatning for eksisterende Blaker aldershjem. Denne skal bygges i tilknytning til Fjuk bofellesskap og ansees deretter som en samlet institusjon.

Bygget skal ha 37 beboerrom fordelt på 4 somatiske avdelinger og en flerbruksavdeling med fem rom. Andre funksjoner er felles arealer som aktivitetsrom og kantine, seremonirom, personalrom og diverse støttefunksjoner. Hvert beboerrom er programmert til å være 28m² i somatiske avdelinger og 32m² i flerbruksavdelingen. Det nye prosjektet skal knyttes til Fjuk bofelleskap og anses deretter som en samlet institusjon.

LIGNENDE REFERANSEPROSJEKTER