13 November 2015
Trondheimsveien Eldrehjem
Trondheimsveien Eldrehjem
13 November 2015

Trondheimsveien Eldrehjem - nytt byggautomasjonsprosjekt

Vi levere komplett automatikk for varme og kjølesentral, kompaktaggregater. Det skal leveres romkontroll med styring av varme, ventilasjon, lys og solavskjerming med værstasjon og styring sentralt og lokalt.