17 Oktober 2018
Illustrasjon: Finnmarkssykehuset
Illustrasjon: Finnmarkssykehuset
17 Oktober 2018

PowerTech Engineering har bidratt sterkt til åpning av Nye Kirkenes sykehus.

I det siste halvåret har PowerTech Engineering vært engasjert av Finnmarkssykehuset HF for å løse utfordringer med den opprinnelige automatikkleveransen ved sykehuset. Oppdraget er løst ved at lokal automatikk er utskiftet og romkontrollanlegget er omprogrammert i den tyskbygde moduldelen av sykehuset.

Ombyggingen, som startet primo juni, har vært svært krevende, spesielt med hensyn til den korte ombyggingstiden vi fikk tildelt, og at prosjektets bemanningstopp var midt under ferieavviklingen. Dokumentasjon for den opprinnelige leveransen var også svært mangelfull, sier daglig leder Terje Iversen. Vi er ikke så rent lite stolte av å ha levert ombygging av et automatikkanlegg av en slik karakter, på tildelt tid og med svært høy kvalitet, legger han til.

 

PowerTech Engineering gratulerer Nye Kirkenes sykehus med åpningen, 12. oktober, og ønsker Finnmarkssykehuset til lykke med driften av Norges mest moderne sykehus.