15 Mars 2019
Prosjektansvarlig Lars Eknes er stolt over teamet på Norgips og kjerneleverandørene som i tett samarbeid klarte å gjennomføre ombyggingen med kun 6 ukers produksjonsstans.
Prosjektansvarlig Lars Eknes er stolt over teamet på Norgips og kjerneleverandørene som i tett samarbeid klarte å gjennomføre ombyggingen med kun 6 ukers produksjonsstans.
15 Mars 2019

NORGIPS SITT «MISSION IMPOSSIBLE»

En ny gigantisk tørkemaskin til 135 millioner og 200 meter med produksjonsutstyr installert på 6 uker.

Sist sommer ble den gamle tørkemaskinen på Norgips byttet ut med en splitter ny, toppmoderne.

- Dette har vært et helt ekstremt prosjekt som heldigvis gikk over all forventning. Et slags «Mission Impossible» for Norgips, sier Lars Eknes og ler høyt.

– Jeg pleier å si at Tom Cruise burde ha kommet innom da vi renoverte. Han kunne fått seg en skikkelig utfordring.

 

Eknes er leder for produksjonssupport hos Norgips og var mannen som hadde ansvaret for et av de største prosjektene i Norgips sin historie. Den svære tørkeovnen fra 1969 skulle erstattes med en splitter ny.

- Vi byttet ut 200 meter med produksjonsutstyr. Det er nesten halve fabrikken, forteller Eknes.

- Tørka er en veldig sentral del av fabrikken. Det føles nærmest som å gjøre en åpen hjerteoperasjon.

 

Prosjektet hadde en prislapp på vel 135 millioner. Selve platetørka, kalt «tørka», strekker seg 85 meter bortover i fabrikken og er både høyere og bredere enn den gamle. All plass ser ut til å være utnyttet – helt opp til taket.

- Det var knappe to centimeter å gå på. Eknes smiler. 

- Mange var livredde for det som kunne gå galt. Da alt var revet så fabrikken ut som en krigssone. Jeg er imponert og stolt over hele Norgips-gjengen som virkelig har stått på, sier han og forteller at hovedgrunnen til renovasjonen var at de trengte mer kapasitet. 

- Oppgraderingen har gitt oss økt produksjonskapasiteten med 20 % og senket energiforbruket per produserte enhet med 10 %, forteller Eknes.

- Vi bruker den nyeste teknologien med lav-NOx-brennere og kjører all vanndamp innom to varmevekslere som tar ut mye av restvarmen vi kan bruke til oppvarming.

 

Han tror kundene vil nyte godt av det store skiftet.

- Vi har fått lengre tørketid slik at vi kan sikre kvaliteten i enda større grad enn tidligere.

- Det har blitt en mer robust prosess, selv om vi øker produksjonshastigheten.

 

PowerTech Engineering ble høsten -17 engasjert som elektroentreprenør i prosjektet, og har levert tavler, motorstyringer, og kontroll- og maskinsikkehetsutstyret i tillegg til installasjonen.

- Jeg kan ikke få fullrost nok teamet fra PowerTech Engineering.

- Dialogen vi har hatt med prosjektledelsen deres har vært tett og god.

- De er proaktive og løsningsorienterte, og har også bidratt med overordnet problemløsning utenfor sitt eget ansvarsområde.

- Den faglige dyktigheten, yrkesstoltheten, eierskapet og den utrolige fleksibiliteten PowerTech Engineering har oppvist hele veien har vært et forbilde for oss i gjennomføringen, skryter Eknes.

 

Tidsrammen for hele utskiftingen var på knappe 6 uker, en produksjonsstans som har vært planlagt og forberedt i flere år.

- I tillegg til å holde sin egen stramme tidsplan har PowerTech Engineering til og med maktet å forsere flere dagers forsinkelse påført av andre leverandører, sier Eknes imponert.

- Jeg er derfor stolt av å kunne si at deres bidrag har vært helt avgjørende for at vi klarte å gjennomføre utskiftingen på de planlagte 6 ukene.

- Vi visste at vi fikk kvalitet når vi engasjerte PowerTech Engineering, og skulle jeg velge på nytt er jeg 100% sikker på at jeg ville velge dem igjen, avrunder Eknes fornøyd.