17 Oktober 2018
Samarbeidet med Wago gir oss stor grad av fleksibilitet til å nå flere sluttkunder, sier utviklingsleder Christian Lundheim, her med Torgeir Sundet fra Wago Norge (til venstre)
Samarbeidet med Wago gir oss stor grad av fleksibilitet til å nå flere sluttkunder, sier utviklingsleder Christian Lundheim, her med Torgeir Sundet fra Wago Norge (til venstre)
17 Oktober 2018

Byggautomasjonsløsning kan redusere investeringene med over 30 prosent

En ny og åpen byggautomasjonsløsning utviklet av PowerTech Engineering, vil spare brukere for mer enn 30 prosent i investerings- og vedlikeholdskostnader.

– Vi tar nå kampen opp mot en konservativ byggautomasjonsbransje, som i dag lever av å levere lukkede, kostbare og ressurskrevende løsninger, sier leder for utvikling i PowerTech Engineering Christian Lundheim og supportleder Torgeir Sundet i Wago Norge.

Den nye byggautomatiseringsløsningen vil revolusjonere det nasjonale og internasjonale markedet.

– Både Wago og PowerTech skal være i førersetet i utviklingen av morgendagens byggautomatiseringsløsning. For PowerTech og Wago Norge er det krevende å dekke alle kostnadene for en slik løsning på egenhånd. Derfor har vi søkt og fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge, forteller Lundheim.

– Til nå har vi levert en fullskalaløsning som tar i bruk deler av konseptet til et offentlig næringsbygg i Oslo.

 

Siste versjon av BACnet/IP
Løsningen kan styre lys, persienner, varme, kjøling, klima, ventilasjonsanlegg, energisentraler osv. Den inkluderer også toppsystem og mobil tilgang. Kompatibilitet med andre nyere tredjepart systemer er sikret ved at plattformen har full støtte for siste versjon av BACnet/ IP.

For komplekse og lite brukervennlige Utviklingen av den nye byggautomasjonsløsningen startet i mai 2017. PowerTech har siden 2012 levert mange byggautomasjonssystemer.

–Når vi «shoppet» dem fra store internasjonale leverandører, var tilbakemeldingen fra byggherrer at de var for komplekse og lite brukervennlige. Vi savnet smarte og åpne løsninger for robuste anlegg, som IT-bransjen har levert i mange år med stor suksess. Vi mener store leverandører med enkle grep kunne fornyet sine byggautomasjonsløsninger. Men de færreste var lydhøre for våre argumenter, understreker han.

–På forsommeren 2017 innledet PowerTech Engineering et samarbeid med Wago Norge. De var lydhøre for våre problemstillinger og sammen har vi utviklet en åpen plattform for både nasjonale og internasjonale kunder, sier Lundheim.

-Sammen med Wago har vi investert betydelige midler og tid i utviklingen av konseptet. Wago Norge har bidratt med kompetanse på områdene engineering, support og prosjektledelse. Vi har fjernet tung proprietær programvare fra PC-ene, som benyttes til idriftsettelse. Her har vi flyttet alt over til et enkelt og åpent HTML5-basert grensesnitt for de leverandørene byggherrene vil slippe inn på sine anlegg.

 

Baserer seg på byggeklossprinsipp
PowerTech og Wago Norge arbeider med å gjøre løsningen like enkel å bruke som Facebook og Instragram.

– Den har en enkel konfigurasjon basert på et byggeklossprinsipp for flere like anlegg der funksjonaliteten etter hvert kan oppgraderes uten å programmere om anlegget, sier Lundheim.

– Kjøper du et Samsung nettbrett kan du via en Wifi-ruter og en app, koble deg opp mot ditt TV-apparat hjemme. Vi skal tilby tilsvarende løsning for byggautomasjon med våre bygge- klosser. All konfigurering skjer automatisk med hvilken som helst PC, Pad eller smarttelefon hvor flere brukere kan jobbe samtidig. Det er ingen krav til å ha riktig «prosjektfil» eller være bundet opp mot en enkelt leverandør for å utføre arbeid på anlegget. Med denne løsningen kan kunden bytte rammeavtaleleverandør uten å bytte ut hele anlegget, det vil forenkle anbudsprosessen. Den nye løsningen går ut på å fjerne barrierer, d.v.s. å tørre å åpne opp for fri konkurranse ved utvidelser av et anlegg.

 

Bindes opp til en leverandør
–Konsekvensen av at byggautomasjonsbransjen er konservativ er at gårdeiere, byggherrer og statlige eiere bindes opp til en leverandør gjennom produktets levetid. Terskelen for å slippe inn på et proprietært anlegg er meget høy fordi leverandører og entreprenører låser det ned. For å få tilgang må kunden delta på kostbare kurs og ta i bruk et system som ikke spiller med andre, sier Lundheim.

– Vår åpne og skybaserte plattform har forhåndstestede programpakker, som forenkler oppgraderingen til nye versjoner.

 

Store besparelser
PowerTech Engineering kan fortelle at et middelsstort byggautomasjonsanlegg i et næringsbygg koster fra 4 millioner kroner og oppover.

– Med vår løsning kan brukere spare mer enn 30 prosent av investeringskostnadene, sier Lundheim. Innkjøpskostnadene reduseres kraftig, samtidig som man automatisk kan fornye programvaren enten via skyen eller lokale servere. Det bidrar til å forlenge anleggets levetid. Du slipper å investere millionbeløp i et nytt anlegg og unngår å havne i knipa dersom leverandøren går konkurs eller miste nøkkelpersoner.

For store private og offentlige eiendomsforvaltere som drifter mange bygg, er det betryggende å forvalte alle anlegg i en og samme pakke.

Samsvarer med vår satsing på byggautomasjon Wago Norge har stor tro på byggautomasjonsløsningen til PowerTech.

– Vår visjon er å bidra til at våre kunder kan vokse og forløse sine veks- tpotensialer. Vi har så stor tro på deres byggautomasjonsløsning og har fått aksept fra Wago sentralt til å arbeide videre med konseptet. For Wago er byggautomatisering et ekstremt viktig marked og med PowerTech på laget er vi nå i stand til å nå nye markedsområder, sier Sundet.

 

Vi når flere sluttkunder
–Samarbeidet med Wago gir oss stor grad av fleksibilitet til å nå flere sluttkunder. Tilrettelegging av programpakken for andre entreprenører er helt avgjørende for at markedet skal anerkje- nne og vokse på løsningen. Med lav kompetanseterskel kan også små bedrifter, som ikke har egne ingeniører, som f.eks. elektro og rørbedrifter i distrikts Norge, idriftsette anleggene selv, sier Lundheim.

Nødvendig kurs senkes fra mange uker til kun noen få timer. Dette gir anlegg med høyere kvalitet grunnet lav teknisk kompleksitet, uten at dette går på bekostning av hvilke muligheter løsningen gir for energibesparelse og brukertilpasninger.

 

Åpenhet er nøkkelen til suksess
Både Lundheim og Sundet mener åpne byggautomatiseringssystemer er nøkkelen til forretningsmessig suksess for byggherre, sluttkunder og brukere.

– Det er et langt billigere alternativ enn lukkede systemer med begrensede oppgraderingsmuligheter. I så måte er det et tidsspørsmål før de velger vårt alternativ. Vi har presentert vår løsning til flere store eiendomsforvaltere i Norge og tilbakemeldingene er at dette er noe de har vært på utkikk etter i flere år. «Grunnmuren» i vårt system er forhåndsutviklet og enkelt å ta i bruk slik at det kan «rulles ut» uten større økonomiske kostnader. Det gir byggherre kontroll over bygningsmassen og energiforbruket. Om en gårdeier med mange bygg, en dag ønsker å oppgradere hele bygningsmassen til nyeste funksjonalitet og ENØK funksjoner, er dette gjort med få tastetrykk. Og det er helt trygt å gjøre, i motsetning til hva man opplever med dagens systemer, legger Lundheim til.

 

Kjernen i alle tekniske installasjoner
Det er ingen som ønsker å investere mange millioner kroner i et proprietært system som knebler investeringsviljen.

– Byggautomasjon er kjernen i alle tekniske installasjoner for næringsbygg og private hjem og er med på å sikre energibesparelser og økt komfort. Skal byggforvaltere raskt kunne ta i bruk byggautomasjonsløsninger, må de være rimelige i innkjøp og enkle å konfigurere. Jo flere som installerer samme løsning, desto større energibesparelser kan man oppnå, avslutter Lundheim.

 

Tekst og foto: Trond Schieldrop