13 November 2015
Trondheimsveien Eldrehjem
Trondheimsveien Eldrehjem
13 November 2015

Trondheimsveien Eldrehjem - nytt byggautmasjonsprosjekt

Vi gleder oss over å være med å levere full autmatikkpakke med Siemens Desigo CC toppsystem til SD annlegget.

Vi levere komplett automatikk med Siemens kontrollere. Styring på varme og kjølesentral, kompaktaggregater, komfortregulering med styring av varme, ventilasjon, lys og solavskjerming. Komplett regulering med værstasjon og styring sentralt og lokalt.


Prosjektet blir gjennomført med Siemens toppsystem av typen Desigo CC, og siemens kontrollere.